Turistik tesis belgesi nasıl alınırTuristik tesis belgesi nasıl alınır

Turistik tesis belgesi nasıl alınır

Otel Pansiyon Kamping Lokanta Kafeterya Turizm Belgesi Turizm işletme belgesi alma işlemleri
Bakanlığa belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının bulunması gerekmektedir.

Turistik tesis belgesi

– Tapu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, rapor vb. belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

Turizm belgesi alma şartları Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde diğer sektörlerle ve kurumlarla alakalı izin belgeleri alımında olduğu gibi uzman personelleri ile turizm yatırım belgesi ve turizm belgesi proje hazırlama ve işlemlerinizin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir.