TURİSTİK TESİS BELGE DEVRİTurizm yatırım belgesi tesis devri

Turizm yatırım belgesi tesis devri Turizm yatırım belgesi
Madde 21 — Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;
a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.
b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

Turizm Belgesi : Turizm yatırım belgesi ile kurulan tesisler faliyete geçtiklerinde Turizm işletme belgesi almak için Bakanlığa müracaat ederler